Vítejte na stránkách obce Obec Troskovice.
Používáme cookies
Chceme, abyste sledovali vy nás, ne my vás. Pro správnou funkčnost webu nějaké cookies potřebujeme. Své nastavení cookies můžete změnit pomocí nastavení cookie.
Nastavení zobrazení
2021 2025
Zlatá popelnice 2023
Obec
 • P S
 • 57

Zlatá popelnice 2023

Výsledky již 19. ročníku soutěže v třídění odpadů v Libereckém kraji Zlatá popelnice byly slavnostně vyhlášeny v nádherných prostorách Automoto muzea Lučany, které se nachází v kdysi významné lučanské sklárně. Nejlépe si v roce 2023 vedli ve Vítkovicích, v Harrachově a v Jilemnici.

Obec Troskovice se v kategorii "obce do 500 obyvatel" umístila na krásném 4. místě. Pohár a diplom převzali starosta Martin Svadbík a zastupitelka Pavlína Suchomelová.

Děkujeme všem občanům, kteří se na získání ocenění podíleli tím, že odpady poctivě třídí a ukládají na sběrná místa a do barevných kontejnerů. Věříme v dobré výsledky i v příštích letech. 

Výsledky kategorie obce do 500 obyvatel:

 1. místo – Obec Vítkovice (odměna 30 000,- Kč)
 2. místo – Obec Tuhaň (odměna 20 000,- Kč)
 3. místo – Obec Krompach (odměna 10 000,- Kč)
 4. místo – Obec Troskovice (věcná odměna)
 5. místo – Obec Paseky nad Jizerou (věcná odměna)

Soutěž Zlatá popelnice je určená obcím v Libereckém kraji, které soutěží v množství vytříděného odpadu. Vyhlašovatelé, Liberecký kraj a Autorizovaná obalová společnost EKO-KOM, a.s., chtějí jejím prostřednictvím motivovat obce ke zvýšení množství vytříděných odpadů z domácností. 18. ročník proběhl pod záštitou člena rady Libereckého kraje pana Václava Židka z resortu životního prostředí a zemědělství. V rámci vyhlášení výsledků soutěže Zlatá popelnice proběhlo i vyhlášení výsledků soutěží kolektivních systémů ASEKOL a.s. (soutěž ve zpětném odběru elektrozařízení)  a ELEKTROWIN a.s. (soutěž ve zpětném odběru elektrozařízení). 

Do soutěže jsou zařazeny všechny obce v kraji, které mají uzavřenou smlouvu o zajištění zpětného odběru a využití odpadů z obalů se společností EKO-KOM, a.s. – aktuálně je to 215 měst a obcí. Každý ročník je automaticky zahájen prvním dnem kalendářního roku a probíhá po celých 12 měsíců. Vzhledem k odlišnostem ve fungování odpadových systémů v obcích a městech, soutěží obce již čtvrtým rokem ve třech kategoriích rozdělených podle počtu obyvatel. „Hlavním kritériem pro hodnocení bylo množství vytříděných odpadů na jednoho obyvatele a počet tříděných komodit na území jednotlivých obcí a měst. Zohledněn byl navíc i poměr tříděného odpadu vůči směsnému komunálnímu odpadu nebo sběr kovových odpadů,“ nastínil způsob hodnocení Tomáš Bukáček, regionální manažer EKO-KOM, a.s.

číst více
Hospůdka Apolena - červnová otevírací doba
Obec Volný čas
 • P S
 • 43

Hospůdka Apolena - červnová otevírací doba

Otevírací doba hospůdky na červen: 

 • PONDĚLÍ ZAVŘENO
 • ÚTERÝ ZAVŘENO
 • STŘEDA 11:00-22:00
 • ČTVRTEK 11:00-22:00
 • PÁTEK 11:00-22:00
 • SOBOTA 9:00-22:00
 • NEDĚLE 9:00-15:00

REZERVACE: 734 184 617

Do hospůdky přijmeme brigádníka nebo brigádnici na výpomoc s obsluhou. 

e-mail: bistropodtroskami@seznam.cz

provozovatel: Jiří Propílek, GAUNTLET2015 s.r.o. Kubelíková 1224/42- Žižkov, 130 00 Praha 3
IČO: 04285000

číst více
Podsemínský most
Obec Volný čas
 • P S
 • 100

Podsemínský most

Most, který je součástí Podsemína, místní části obce Semín, leží v úzkém údolí říčky
Žehrovky. Vystavěn je bez zpevňovaných břehů, s jedinou elipsovitou klenbou, postavený z tesaných
pískovcových kvádrů. O pozdějších stavebních zásazích neexistují žádné informace.
Most byl vybudován jako součást areálu Podsemínského mlýna na výtoku potoka
Žehrovka z Podsemínského rybníka a je součástí historické komunikace mezi obcemi
Troskovice a Libošovice.

Podle archivního zápisu v kronice Podsemínského mlýna byl postaven v roce 1856.
Stavebníkem byly obce Troskovice a Libošovice. Na stavbu přispěl 50 zlatými i majitel
Podsemínského mlýna František Skála, aby mohl být most širší. Most stavěl mistr
zednický Šonský z Karlovic, celkově za 380 zlatých.


Z pohledu architektonického a estetického ztvárnění je most ukázkou drobnějšího
klasicistního mostního stavitelství a má výrazné estetické hodnoty jak samostatně, tak
zejména ve spojení s areálem mlýna a údolím Žehrovky. Jako velmi odvážné se uvádí
provedení jeho jedné ploché elipsovité klenby. V přilehlém regionu můžeme nalézt další
malé kamenné klenuté mosty, ale žádný není obdobného tvaru a konstrukce.


Dle metodiky posuzování historické, architektonické a konstrukční hodnoty klenbových
silničních mostů má Podsemínský most nesporný historický, architektonický a konstrukční
význam a jeho hodnota překračuje hranice regionu a je nejméně celokrajská. Zaslouží si
tak památkovou ochranu a co nejautentičtější zachování.

Na zasedání zastupitelstva obce Troskovice dne 17. 5. 2024 se zastupitelé usnesli na schválení textu memoranda, které bude uzavřeno mezi Královéhradeckým a Libereckým krajem a obcemi Libošovice a Troskovice, které se dohodly, že v příštích pěti letech budou věnovat úsilí a finance obnově tohoto mostu a souvisejícím projektům. Text memoranda je přiložen níže pod tímto článkem. 

Zdroj: Metodika posuzování historické, architektonické a konstrukční hodnoty zděných klenbových silničních mostů, Katedra mechaniky Stavební fakulty ČVUT v Praze, 10/2022.

Fotografie: Jan Basovníček, mapy.cz (16. 4. 2020)

číst více
Hospůdka Apolena - květnová otevírací doba
Obec Volný čas
 • P S
 • 179

Hospůdka Apolena - květnová otevírací doba

Pondělí: zavřeno
Úterý: zavřeno
Středa: 11:00-22:00
Čtvrtek: 11:00-22:00
Pátek: 11:00-22:00
Sobota: 9:00-22:00
Neděle: 10:00-17:00

MOŽNOST OBJEDNAT SI PEČIVO DEN PŘEDEM
TEL: 734 184 617

REZERVACE
TEL: 734 184 617, e-mail: bistropodtroskami@seznam.cz


provozovatel: Jiří Propílek
GAUNTLET2015 s.r.o. Kubelíková 1224/42- Žižkov, 130 00 Praha 3
IČO: 04285000


číst více
Pálení čarodejnic
Obec Volný čas
 • P S
 • 110

Pálení čarodejnic

SDH Troskovice a obec Troskovice pořádají tradiční pálení čarodejnic. 
Akce proběhne 30. 4. 2024 od 18 hodin na hřišti u hasičské zbrojnice.

Můžete se těšit na následující program: 
18–19 h přílet čarodějnic na hřiště
19 h zapálení dřeva na opékání buřtů
20 h zapálení hlavní vatry nejmladší čarodějnicí

K dispozici budou nealko a alko nápoje, káva, čaj, pivo, buřty, chleba, hořčice formou samoobslužného bufetu.

Vítány budou cukrářky a pekařky se svými výrobky.


číst více
Hledá se pes
Obec Volný čas
 • P S
 • 180

Hledá se pes

PES BYL JIŽ NALEZEN.


Ztratil se pes, může být v okolí Troskovic, Hrubé Skály, Libošovic (mohl odejít či odjet s turisty apod.). Pokud byste jej našli, zavolejte na tel. 721 440 642 nebo pejska vraťte na adresu Troskovice - Křenovy č.p. 2.

Je očipovaný, ale obojek na sobě bohužel neměl. Slyší na jméno Muf.
Děkujeme za jakékoliv zprávy o něm.

číst více
Jarní brigáda SDH Troskovice
Obec Volný čas
 • P S
 • 170

Jarní brigáda SDH Troskovice

V sobotu 23. 3. 2024 od 8 hodin se u hasičské zbrojnice konala brigáda SDH Troskovice.

Na základě jednání výborové schůze dne 1. 3. 2024 byla svolána tradiční jarní brigáda na úklid veřejných prostranství. Nažhavení brigádníci nečekali na rozdělení úkolů v 8 h a již v 7.50 h. se chopili připraveného a přineseného nářadí a postupně provedli tyto práce:

 • úklid listí a větví okolo sochy sv. Jana Nepomuckého
 • úklid listí a větví okolo 4 lip a v parčíku pod lipami
 • úklid listí, štěrku a písku na asfaltové ploše u hasičské zbrojnice
 • úklid štěrku a písku na autobusových zastávkách a na silnici III. třídy před hasičskou zbrojnicí
 • úklid listí a větví na hřišti u hasičské zbrojnice
 • úklid listí a větví v parčíku u dětského hřiště
 • likvidaci krtičin na hřišti u hasičské zbrojnice
 • listí, větve, hlínu, kamení a další materiál odvážel 3x velitel sboru Vašek Špína vlastním traktorem na skládku.

Po krátkém občerstvení členové zásahové jednotky sboru nainstalovali na zeď garáže držák nových soutěžních savic a nainstalovali nástavec na savici na soutěžní stříkačku. 

Této jarní brigády se zúčastnili tito členové sboru:

- Hájek Břetislav ml.
- Hájek Břetislav st. /D/
- Hájková Věra /D/
- Kolář Petr 
- Linka Rostislav /D/
- Louda Jaroslav /D/
- Louda Josef /D/
- Loudová Milena /D/
- Špínová Alena /D/
- Špína Václav

(D - DŮCHODCE)

Věkový průměr brigádníků na této akci byl 61 let!!!

Děkujeme touto cestou všem, kteří se podíleli aktivně na splnění všech naplánovaných úkolů na této jarní brigádě. Povedlo se na nadcházející jarní svátky a turistickou sezonu uklidit centrum obce,  připravit soutěžní techniku, stmelit kolekiv.

Zvláštní PODĚKOVÁNÍ si zaslouží 3 "hrabavé sestry" (z toho 2 vlastní), které nepřerušily hrabání listí na dětském hřišti i za vydatného deště.  I přes trojí výzvu starosty sboru, aby se šly schovat a dát si kávu a chlebíček, tak neposlechly a statečně dokončily nahrabání listí na hromádky. 

Jaroslav Louda

číst více
Hospůdka Apolena - jarní otevírací doba
 • P S
 • 281

Hospůdka Apolena - jarní otevírací doba

Hospůdka Apolena Vás zve k posezení. 

Otevírací doba v jarním období:

BŘEZEN:
22. 3. 2024   14:00-22:00
23. 3. 2024   11:00-22:00
24. 3. 2024   11:00-18:00

VELIKONOCE:
28. 3.-1. 4. 2024 9:00-22:00
(k zakoupení pečivo)

DUBEN: 
pátky:      14:00-22:00
soboty:    11:00-22:00
neděle:    11:00-18:00

Provozovatel hospůdky přijme stálého brigádníka na víkendy, ideálně z okolí. 
více informací na adrese bistropodtroskami@seznam.cz


číst více
Nabídka práce v Troskovicích
Obec Volný čas
 • P S
 • 1208

Nabídka práce v Troskovicích

HOSPŮDKA APOLENA v Troskovicích příjme servírku/číšníka na letní sezónu od března do září s možností ubytování, mzda 150, -kč čistého na hodinu + dýška. Kdo má problém s alkoholem ať prosím nevolá... :)
pro více informaci volat na číslo 734 851 133, email: bistropodtroskami@seznam.cz

TURISTICKÁ CHATA POD TROSKAMI (cca 100 m pod HRADEM TROSKY) přijme obsluhu na výdejní okénko, od 25. 3. 2024 do 30. 9. 2024, s možností ubytování. Požadujeme znalost pokladního systému, čepování piva atd. Pracovní doba od 9:00 do 17:30, plat 1.200,-/den + bonusy z obratu a dýška. Kdo má problém s alkoholem ať prosím nevolá... :)
pro více informací volat na číslo 734 851 133, email: bistropodtroskami@seznam.cz 

TURISTICKÁ CHATA POD TROSKAMI (cca 100 m pod hradem Trosky) přijme pomocnou sílu do kuchyně od 25. 3. 2024 do 30. 9. 2024. Pracovní doba od 8:00-17:30, plat 130,-/hodina
pro více informací volat na číslo: 734 851 133, email: bistropodtroskami@seznam.cz
číst více
DŮLEŽITÉ: dočasné přemístění kanceláře Obecního úřadu
Úřad Obec
 • P S
 • 290

DŮLEŽITÉ: dočasné přemístění kanceláře Obecního úřadu

Po dobu rekonstrukce Obecního úřadu budou úřední hodiny probíhat na adrese Tachov 10, Troskovice (budova správy hradu Trosky, dříve p. Sluka). 

Úřední hodiny budou od 1. 2. 2024 omezené.

Navštívit nás můžete každé pondělí od 8 do 12 a od 13 do 15 hodin.

V případě potřeby volejte 737 001 076. 

Děkujeme za pochopení. 

číst více
Nabídka práce na hradě
Volný čas
 • P S
 • 551

Nabídka práce na hradě

Láká Vás možnost pracovat v atraktivním prostředí na ikonickém hradě Trosky? Nedělá Vám problém komunikace s lidmi? Přidejte se k nám! Práce spočívá především v každodenním zajišťování návštěvnického provozu hradu, prodeji vstupenek a upomínkových předmětů, podávání informací návštěvníkům, spolupráci při úklidu a údržbě hradu a v dalších souvisejících činnostech. 

Více informací ZDE.

POKLADNÍ (HPP)

Popis činnosti:

 • Prodej vstupenek a upomínkových předmětů
 • Kontrola vstupenek v objektu
 • Kontrola dodržování návštěvního řádu
 • Podávání informací návštěvníkům
 • Drobné úklidové práce
 • Spolupráce při drobné údržbě hradu
 • Příležitostně průvodcovská činnost
 • Výpomoc s organizací a pořadatelskou činností kulturních akcí

Koho hledáme?

 • Plnoletého člověka s dobrými komunikačními schopnostmi
 • Uchazeče, který dokáže komunikovat v AJ/NJ alespoň na základní úrovni (při prodeji vstupenek a suvenýrů)
 • Průměrného uživatele PC
 • Zodpovědnou a časově flexibilní osobnost vzhledem k sezónnímu charakteru práce
 • Výhodou zkušenost s prací na pokladně, s finanční hotovostí, platebním terminálem (není však podmínkou)

Co nabízíme?

 • Velmi nestandardní a různorodou práci na HPP v atraktivním prostředí Českého ráje 
 • Finanční ohodnocení dle přílohy č. 1 k nařízení vlády č. 341/2017 Sb. ve znění pozdějších předpisů, platová třída 6
 • Příplatky za práci o víkendech a státních svátcích, příspěvky na stravování
 • Možnost získat zkušenosti jako absolvent
 • Ubytování v podhradí
 • Velmi různorodou práci v kultuře a cestovním ruchu
 • Možnost sezónní nebo celoroční práce na HPP
 • Nástup od 1. 4. 2024

Kontakt pro zájemce: 

Kontaktní osoba: Ing. Pavlína Suchomelová, Ph.D., kastelánka. Na Váš životopis se těšíme na e-mailu suchomelova.pavlina@npu.cz. Do předmětu zprávy uveďte "VŘ - pokladní - HPP". Více informací na uvedené e-mailové adrese. Informace po telefonu podává Hana Baran na čísle 770 137 744.


POKLADNÍ/KUSTOD - brigádník (DPČ/DPP)

Popis činnosti:

 • Prodej vstupenek a upomínkových předmětů
 • Kontrola vstupenek v objektu
 • Kontrola dodržování návštěvního řádu
 • Podávání informací návštěvníkům
 • Drobné úklidové práce
 • Spolupráce při drobné údržbě hradu
 • Příležitostná průvodcovská činnost

Koho hledáme?

 • Plnoletého člověka s dobrými komunikačními schopnostmi
 • Uchazeče, který dokáže komunikovat v AJ/NJ alespoň na základní úrovni (při prodeji vstupenek a suvenýrů)
 • Průměrného uživatele PC
 • Zodpovědnou a časově flexibilní osobnost vzhledem k charakteru práce

Co nabízíme?

 • Brigádu na DPČ nebo DPP s možností opětovné spolupráce v další sezóně
 • Možnost ubytování v podhradí
 • Možnost získat zkušenosti 
 • Přátelský kolektiv
 • Velmi různorodou práci v kultuře a cestovním ruchu
 • Nástup od června 2024 nebo dle dohody

KONTAKT PRO ZÁJEMCE

Kontaktní osoba: Ing. Pavlína Suchomelová, Ph.D., kastelánka. Na Váš životopis se těšíme na e-mailu suchomelova.pavlina@npu.cz. Do předmětu zprávy prosím napište "VŘ - pokladní – brigádník". Více informací na tomtéž e-mailu. Informace po telefonu podává Hana Baran na čísle 770 137 744.


číst více
Hledají se dva psi
Obec Volný čas
 • P S
 • 166

Hledají se dva psi

Po Silvestrovské noci se v okolí Troskovic zaběhli černý německý ovčák a bílý švýcarský ovčák.

V případě, že je někde potkáte, prosíme, kontaktujte majitele na telefonu 603 274 181.

Děkujeme!číst více
publikováno: 26. 1. 2023 13:56, P S

Novinky z úřadu

DŮLEŽITÉ: dočasné přemístění kanceláře Obecního úřadu
Úřad Obec

publikováno: 31. 1. 2024

DŮLEŽITÉ: dočasné přemístění kanceláře Obecního úřadu

 • P S
 • 290
Prosba o ohleduplnost
Úřad Obec Volný čas

publikováno: 27. 12. 2023

Prosba o ohleduplnost

 • P S
 • 565
Vánoční přání
Úřad Volný čas

publikováno: 21. 12. 2023

Vánoční přání

 • P S
 • 270
Zimní provoz hospůdky Apolena
Úřad Obec Volný čas

publikováno: 13. 12. 2023

Zimní provoz hospůdky Apolena

 • Michaela Poršová
 • 286
Zrušené úřední hodiny
Úřad

publikováno: 6. 12. 2023

Zrušené úřední hodiny

 • začíná ve čtvrtek 21. 12. 00:00 končí v úterý 2. 1. 00:00
 • Obecní úřad
Úřední hodiny v prosinci
Úřad

publikováno: 6. 12. 2023

Úřední hodiny v prosinci

 • Michaela Poršová
 • 227