Vítejte na stránkách obce Obec Troskovice.
Používáme cookies
Chceme, abyste sledovali vy nás, ne my vás. Pro správnou funkčnost webu nějaké cookies potřebujeme. Své nastavení cookies můžete změnit pomocí nastavení cookie.
Nastavení zobrazení

Obec Troskovice

Aktuálně

Zlatá popelnice 2023

Zlatá popelnice 2023

Výsledky již 19. ročníku soutěže v třídění odpadů v Libereckém kraji Zlatá popelnice byly slavnostně vyhlášeny v nádherných prostorách Automoto muzea Lučany, které se nachází v kdysi významné lučanské sklárně. Nejlépe si v roce 2023 vedli ve Vítkovicích, v Harrachově a v Jilemnici.

Obec Troskovice se v kategorii "obce do 500 obyvatel" umístila na krásném 4. místě. Pohár a diplom převzali starosta Martin Svadbík a zastupitelka Pavlína Suchomelová.

Děkujeme všem občanům, kteří se na získání ocenění podíleli tím, že odpady poctivě třídí a ukládají na sběrná místa a do barevných kontejnerů. Věříme v dobré výsledky i v příštích letech. 

Výsledky kategorie obce do 500 obyvatel:

 1. místo – Obec Vítkovice (odměna 30 000,- Kč)
 2. místo – Obec Tuhaň (odměna 20 000,- Kč)
 3. místo – Obec Krompach (odměna 10 000,- Kč)
 4. místo – Obec Troskovice (věcná odměna)
 5. místo – Obec Paseky nad Jizerou (věcná odměna)

Soutěž Zlatá popelnice je určená obcím v Libereckém kraji, které soutěží v množství vytříděného odpadu. Vyhlašovatelé, Liberecký kraj a Autorizovaná obalová společnost EKO-KOM, a.s., chtějí jejím prostřednictvím motivovat obce ke zvýšení množství vytříděných odpadů z domácností. 18. ročník proběhl pod záštitou člena rady Libereckého kraje pana Václava Židka z resortu životního prostředí a zemědělství. V rámci vyhlášení výsledků soutěže Zlatá popelnice proběhlo i vyhlášení výsledků soutěží kolektivních systémů ASEKOL a.s. (soutěž ve zpětném odběru elektrozařízení)  a ELEKTROWIN a.s. (soutěž ve zpětném odběru elektrozařízení). 

Do soutěže jsou zařazeny všechny obce v kraji, které mají uzavřenou smlouvu o zajištění zpětného odběru a využití odpadů z obalů se společností EKO-KOM, a.s. – aktuálně je to 215 měst a obcí. Každý ročník je automaticky zahájen prvním dnem kalendářního roku a probíhá po celých 12 měsíců. Vzhledem k odlišnostem ve fungování odpadových systémů v obcích a městech, soutěží obce již čtvrtým rokem ve třech kategoriích rozdělených podle počtu obyvatel. „Hlavním kritériem pro hodnocení bylo množství vytříděných odpadů na jednoho obyvatele a počet tříděných komodit na území jednotlivých obcí a měst. Zohledněn byl navíc i poměr tříděného odpadu vůči směsnému komunálnímu odpadu nebo sběr kovových odpadů,“ nastínil způsob hodnocení Tomáš Bukáček, regionální manažer EKO-KOM, a.s.

Hospůdka Apolena - červnová otevírací doba

Hospůdka Apolena - červnová otevírací doba

Otevírací doba hospůdky na červen: 

 • PONDĚLÍ ZAVŘENO
 • ÚTERÝ ZAVŘENO
 • STŘEDA 11:00-22:00
 • ČTVRTEK 11:00-22:00
 • PÁTEK 11:00-22:00
 • SOBOTA 9:00-22:00
 • NEDĚLE 9:00-15:00

REZERVACE: 734 184 617

Do hospůdky přijmeme brigádníka nebo brigádnici na výpomoc s obsluhou. 

e-mail: bistropodtroskami@seznam.cz

provozovatel: Jiří Propílek, GAUNTLET2015 s.r.o. Kubelíková 1224/42- Žižkov, 130 00 Praha 3
IČO: 04285000

Podsemínský most

Podsemínský most

Most, který je součástí Podsemína, místní části obce Semín, leží v úzkém údolí říčky
Žehrovky. Vystavěn je bez zpevňovaných břehů, s jedinou elipsovitou klenbou, postavený z tesaných
pískovcových kvádrů. O pozdějších stavebních zásazích neexistují žádné informace.
Most byl vybudován jako součást areálu Podsemínského mlýna na výtoku potoka
Žehrovka z Podsemínského rybníka a je součástí historické komunikace mezi obcemi
Troskovice a Libošovice.

Podle archivního zápisu v kronice Podsemínského mlýna byl postaven v roce 1856.
Stavebníkem byly obce Troskovice a Libošovice. Na stavbu přispěl 50 zlatými i majitel
Podsemínského mlýna František Skála, aby mohl být most širší. Most stavěl mistr
zednický Šonský z Karlovic, celkově za 380 zlatých.


Z pohledu architektonického a estetického ztvárnění je most ukázkou drobnějšího
klasicistního mostního stavitelství a má výrazné estetické hodnoty jak samostatně, tak
zejména ve spojení s areálem mlýna a údolím Žehrovky. Jako velmi odvážné se uvádí
provedení jeho jedné ploché elipsovité klenby. V přilehlém regionu můžeme nalézt další
malé kamenné klenuté mosty, ale žádný není obdobného tvaru a konstrukce.


Dle metodiky posuzování historické, architektonické a konstrukční hodnoty klenbových
silničních mostů má Podsemínský most nesporný historický, architektonický a konstrukční
význam a jeho hodnota překračuje hranice regionu a je nejméně celokrajská. Zaslouží si
tak památkovou ochranu a co nejautentičtější zachování.

Na zasedání zastupitelstva obce Troskovice dne 17. 5. 2024 se zastupitelé usnesli na schválení textu memoranda, které bude uzavřeno mezi Královéhradeckým a Libereckým krajem a obcemi Libošovice a Troskovice, které se dohodly, že v příštích pěti letech budou věnovat úsilí a finance obnově tohoto mostu a souvisejícím projektům. Text memoranda je přiložen níže pod tímto článkem. 

Zdroj: Metodika posuzování historické, architektonické a konstrukční hodnoty zděných klenbových silničních mostů, Katedra mechaniky Stavební fakulty ČVUT v Praze, 10/2022.

Fotografie: Jan Basovníček, mapy.cz (16. 4. 2020)

Hospůdka Apolena - květnová otevírací doba

Hospůdka Apolena - květnová otevírací doba

Pondělí: zavřeno
Úterý: zavřeno
Středa: 11:00-22:00
Čtvrtek: 11:00-22:00
Pátek: 11:00-22:00
Sobota: 9:00-22:00
Neděle: 10:00-17:00

MOŽNOST OBJEDNAT SI PEČIVO DEN PŘEDEM
TEL: 734 184 617

REZERVACE
TEL: 734 184 617, e-mail: bistropodtroskami@seznam.cz


provozovatel: Jiří Propílek
GAUNTLET2015 s.r.o. Kubelíková 1224/42- Žižkov, 130 00 Praha 3
IČO: 04285000


Pálení čarodejnic

Pálení čarodejnic

SDH Troskovice a obec Troskovice pořádají tradiční pálení čarodejnic. 
Akce proběhne 30. 4. 2024 od 18 hodin na hřišti u hasičské zbrojnice.

Můžete se těšit na následující program: 
18–19 h přílet čarodějnic na hřiště
19 h zapálení dřeva na opékání buřtů
20 h zapálení hlavní vatry nejmladší čarodějnicí

K dispozici budou nealko a alko nápoje, káva, čaj, pivo, buřty, chleba, hořčice formou samoobslužného bufetu.

Vítány budou cukrářky a pekařky se svými výrobky.


Hledá se pes

Hledá se pes

PES BYL JIŽ NALEZEN.Ztratil se pes, může být v okolí Troskovic, Hrubé Skály, Libošovic (mohl odejít či odjet s turisty apod.). Pokud byste jej našli, zavolejte na tel. 721 440 642 nebo pejska vraťte na adresu Troskovice - Křenovy č.p. 2.

Je očipovaný, ale obojek na sobě bohužel neměl. Slyší na jméno Muf.

Děkujeme za jakékoliv zprávy o něm.

Připravované události

Aktuálně nejsou naplánovány žádné akce.
.

Vodohospodářské sdružení Turnov - informace o zveřejnění schválených dokumentů

datum vyvěšení: 28. 5. 2024
datum svěšení: 30. 6. 2024

Vodohospodářské sdružení Turnov - informace o zveřejnění schválených dokumentů

Závěrečný účet za rok 2023

datum vyvěšení: 1. 5. 2024

Závěrečný účet za rok 2023 

Účetní uzávěrka za rok 2023

datum vyvěšení: 1. 5. 2024

Účetní uzávěrka za rok 2023

Vodohospodářské sdružení Turnov - schválený rozpočet pro rok 2024

datum vyvěšení: 15. 2. 2024
datum svěšení: 31. 12. 2024

Vodohospodářské sdružení Turnov - schválený rozpočet pro rok 2024

Schválený rozpočet Obce Troskovice na rok 2024

datum vyvěšení: 9. 2. 2024
datum svěšení: 31. 3. 2025

Schválený rozpočet Obce Troskovice na rok 2024

Ceník poplatků za svoz KO 2024

datum vyvěšení: 31. 12. 2023
datum svěšení: 31. 12. 2024

Info o obci

Info o obci

Obec Troskovice je malebná vesnička pod zříceninou hradu Trosky.

Obec ročně navštěvuje velký počet turistů, protože přes její katastr vedou nejznámější turistické stezky Českého ráje.


číst více

Lidé často navštěvují