Vítejte na stránkách obce Obec Troskovice.
Používáme cookies
Chceme, abyste sledovali vy nás, ne my vás. Pro správnou funkčnost webu nějaké cookies potřebujeme. Své nastavení cookies můžete změnit pomocí nastavení cookie.
Nastavení zobrazení

Vodohospodářské sdružení Turnov - zveřejnění dokumentů

datum vyvěšení: 21. 4. 2024 - datum svěšení: 21. 5. 2024

Vodohospodářské sdružení Turnov - zveřejnění dokumentů

 Návrh závěrečného účtu za rok 2023

Komentář k závěrečnému účtu za rok 2023

Výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu k 31.12.2023

Rozvaha k 31.12.2023

Příloha k 31.12.2023

Výkaz zisku a ztráty k 31.12.2023

Přehled o změnách vlastního kapitálu k 31.12.2023

Přehled o peněžních tocích k 31.12.2023

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření VHS Turnov za rok 2023

Návrh střednědobého výhledu na rok 2025-2027

publikováno: 6. 12. 2019 00:54,